top of page
177_edited_edited.jpg

پادکست

Screen Shot 2020-08-01 at 12.11.01 PM.pn

که آنها ممکن است  بدانید

منفعت  شناخت عیسی

تمرکز اصلی این پادکست بزرگنمایی شخصیت و کار خداوند عیسی مسیح است. هنگامی که مهمانانی در برنامه حضور دارند، جو دورسو، مجری شما، در مورد تجربه مسیحی شدن آنها مصاحبه می کند. با توجه به این واقعیت که عهد جدید از فضای زیادی برای توصیف وضعیت کلیسا استفاده می کند، بنابراین، مدتی به بررسی وضعیت فعلی کلیسا در آمریکا داده می شود. در طول برخی قسمت‌ها، یکی از مجریان با او درباره فصلی از کتابش، عیسی که باید بدانید، مصاحبه می‌کند. امیدواریم در شنیدن کلام خدا برکت داشته باشید. (عبرانیان 4:12)

bottom of page